War Heritage Institute

 • banner%20web%20bbe%20nl

 • banner%20webnl

Vacature: contractuele assistent-stagiair (m/v/x), voor de conservatie en restauratie van het historisch papieren erfgoed (contract van drie maanden)

Het War Heritage Institute (WHI) werft aan:

 • 1 contractuele assistent-stagiair (m/v/x), voor de conservatie en restauratie van het historisch papieren erfgoed (contract van drie maanden)

Het War Heritage Institute (WHI) beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites: het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), het Fort van Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks, de Dodengang (Diksmuide) en de Commandobunker Kemmelberg (Heuvelland).

In het kader van het CAHN-project (BRAIN-be 2.0 Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks PHASE 2 - 2018-2023, CONTRACT NR B2/202/P2/CAHN “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”) recruteert het department Collecties 1 contractueel wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW1, activiteitengroep Wetenschappelijke dienstverlening.

Duur van het contract: 1 januari – 31 maart 2022 (3 maanden voltijds, eventueel om te zetten naar 6 maanden halftijds).


1. TAALREGIME

Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

2. INHOUD VAN DE FUNCTIE
2.1 Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.

De conservatie en restauratie verzekeren op het papieren erfgoed in de vitrines die van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives” deel uitmaken, in samenwerking met de dienst 'atelier voor de conservatie en restauratie van fotografie' en de dienst ‘iconografie’ teneinde een interdisciplinaire samenwerking binnen de schoot van het Instituut en de partnerinstellingen te kunnen garanderen. Ervaring met boekbinden en het restaureren van leren boekbanden is een extra troef. Organiseren en uitvoeren van conservatie-restauratiebehandelingen van het papieren erfgoed in de in de vitrines die van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives” deel uitmaken, volgens de deontologische richtlijnen voor het beroep van conservator-restaurateur van kunstwerken teneinde bij te dragen tot het behoud van deze objecten.

 • Tijdens deze behandelingen op een selectie van stukken wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op de werken teneinde de kennis op kunsthistorisch en materiaaltechnisch gebied binnen het domein te laten evolueren
 • De resultaten van de behandelingen en onderzoeken publiceren teneinde bekendheid te geven aan het WHI en het CAHN-project, zowel binnen het professionele milieu als bij het grotere publiek.
2.2. Resultaatgebieden
 • Opstellen van dossiers van onderzoeken, van vooronderzoeken en behandelingen van papieren objecten volgens de regels van het Instituut.
 • Opstellen van een lijst van alle onderzochte en behandelde werken.
 • Klasseren van de verstrekte adviezen en raadgevingen.
 • Schrijven van wetenschappelijke artikels en verspreiding van kennis, in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project.
 • Deelnemen aan de vergaderingen met de andere partners van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”.
 • Actief deelnemen aan colloquia en congressen over de conservatie en restauratie van de objecten in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”.
 • Opstellen van teksten voor wetenschappelijke conferenties, artikels en posters voor colloquia in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”.
3. PROFIEL EN COMPETENTIES
3.1 Vereiste diploma's en opleidingen

De kandidaat dient houder te zijn van een universitair diploma en/of diploma HOLT (normale studieduur : ten minste 4 jaar) in de conservatie en restauratie van kunstwerken gespecialiseerd in papier.

De kandidaat moet kunnen bewijzen vervolmakingstages te hebben gedaan op het gebied van conservatie en restauratie.

3.2 Technische competenties (kennis, specialisaties, ervaringen,...).

De kandidaten moet verder:

 • een professionele ervaring hebben, zowel praktisch als theoretisch van ten minste twee jaar in het domein van de restauratie van papier; het bewijs van deze ervaring zal blijken uit de dossiers van onderzoek en behandeling, uit publicaties, stagegetuigschriften, bijwonen van voordachten en vormingsdagen;
3.3 Overige competenties (gedragscompetenties, vaardigheden,...) die na afloop van de stage zullen geëvalueerd worden.

De kandidaat moet ook:

 • integer zijn, d.w.z. de ethische normen volgen en handelen volgens de deontologische regels van het beroep;
 • een algemene visie hebben op de preventieve en actieve conservatie van papier en op de hoogte zijn van de verschillende onderzoeks- en behandelingsmethodes;
 • in staat zijn hoge kwaliteit te realiseren bij interventies, en met nauwgezetheid en eerlijkheid hun functie uit te oefenen;
 • de planning en de werken autonoom kunnen beheren en organiseren
 • zin voor initiatief en inzet voor het erfgoed bezitten;
 • goed functioneren in een team

Bijkomende inlichtingen

Meer informatie over de inhoud van deze betrekking kan ingewonnen worden bij Dr. Natasja Peeters, directrice Collecties: natasja.peeters@warheritage.be, Jubelpark 3, 1000 Brussel; tel: 02 737 79 61 - 0470 89 16 66.

Volledige sollicitatie- en selectieprocedure:

PDF versie